سیستم اطلاعات جغرافیایی

ګروپ
نقشه سیاسی
نقشه پوشش زمین
نقشه فعالیت های زراعتی
منبع
صفحه 2 از 12
عنوان منبع سال مرجع اقدامات
نقشه صحی ولایت کنر AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: کنر
دیګر: Health and Clinics
نقشه صحی ولایت هرات AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: هرات
دیګر: Health and Clinics
نقشه شهر کندز AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: قندوز
ولسوالی:
دیګر: City
ولسوالی اسعداباد ولایت کنر AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: کنر
ولسوالی:
ولسوالی مروره ولایت کنر AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: کنر
ولسوالی:
ولسوالی برکنر ولایت کنر AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: کنر
ولسوالی:
نقشه جیولوجیکی افغانستان AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: بدخشان بادغیس بغلان بلخ بامیان دایکندی فره فاریاب غزنی غور هلمند هرات جوزجان کابل کندهار کاپیسا خوست کنر قندوز لغمان لوگر وردک ننگرهار نیمروز نورستان پکتیا پکتکا پنجشیر پروان سمنکان سره پل تخار ورزکان زابل
دیګر: Gelogical, and Minerals information
نقشه صحی ولایت بادغیس AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: بادغیس
ولسوالی:
دیګر: Province, District, Hospitals, Roads, Villages, Clinics
نقشه صحی ولایت بدخشان AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: بدخشان
ولسوالی: کاش بهارک کوهستان کرن و مینجان
دیګر: Province, District, Hospitals, Roads, Villages, Clinics
نقشه سیاسی ولایت بامیان AIMS دانلود مشاهده جزئیات
ولایت: بامیان
ولسوالی: